Persoonlijke hulpmiddelen
Document acties

Sociaal Verwarmingsfonds

Praktische informatie:

 • Afspraak maken voor de aanvraag van de verwarmingstoelage: van maandag tot en met vrijdag van 8 u tot 12 u en van 12.30 u tot 16 u (in juli-augustus van 7.30 u tot 13.45 u)
 • Onafhankelijkheidstraat 56 (situering
  1080 Sint-Jans-Molenbeek
  Tel.: 02/412.47.86

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Het gaat om de factuur betaald voor stookolie aan de pomp of in bulk (voor het vullen van de brandstoftank thuis), lamppetroleum aan de pomp en propaangas in bulk aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een tank, niet in gasflessen).

U kunt een beroep doen op deze toelage als u aan bepaalde voorwaarden voldoet..

Om uw aanvraag in te dienen, moet u een afspraak maken aan het onthaal van het OCMW in de Onafhankelijkheidstraat 56 en volgende documenten meebrengen:

 • uw identiteitskaart;
 • uw bankkaart of een rekeninguittreksel waarop uw bankrekeningnummer en uw naam staan;
 • het bewijs van uw inkomen (rekeninguittreksel of attest sociale uitkering of aanslagbiljet);
 • een stookoliefactuur die dateert van minder dan 60 dagen geleden;
 • het door u ondertekende aanvraagformulier. Als u dat wenst, kan de dienst Schuldbemiddeling u dit document in papieren versie bezorgen.

Meer informatie vindt u op www.verwarmingsfonds.be.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by CIBG - Disclaimer