Privacybeleid

Onderstaande bepalingen hebben tot doel de voorwaarden te omschrijven waaronder het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek u toegang verleent tot zijn portaalsite.

Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek biedt u deze portaalsite (www.ocmw-molenbeek.irisnet.be) en de informatie op deze site aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze web pagina 'gebruiksvoorwaarden'. Door de website www.ocmw-molenbeek.irisnet.be en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Informatie

Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze site is volledig op eigen risico.

2. Links en verwijzingen

2.1 Deze site bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen.  Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

2.2 Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de website verwijst

2.3 Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster en deze zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1  U hebt het recht om de informatie op deze portaalsite voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

3.2 Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

4.1 De van u ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek en dienen enkel om u de door u gevraagde informatie te verstrekken.

4.2 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens heeft u het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren.  Daartoe dient u contact op te nemen met webmaster.

4.3 Overeenkomstig de Europese verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beschikt de gebruiker over volledige duidelijkheid op de verwerking van zijn gegevens. De gebruiker kan zijn rechten laten gelden door aan de verwerkingsverantwoordelijke een ondertekend en gedateerd verzoek te richten, vergezeld van een kopie van beide zijden van zijn identiteitskaart, die hij ter plaatse overhandigt of per post opstuurt naar het volgende adres: OCMW, Vandenpeereboomstraat 14, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, of per mail (zie e-mail « privacy » hieronder). Als u niet tevreden bent met de afhandeling van een verzoek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u per mail contact opnemen met onze Data Protection Officer (zie e-mail « DPO » hieronder) of per post: Data Protection Officer, OCMW, Vandenpeereboomstraat 14, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

E-mail "privacy": privacy.1080@cpas1080.brussels - E-mail DPO (Data Protection Officer): DPO.1080@cpas1080.brussels

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer