Financiële en medische bijstand

"Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid."

(Artikel 1 van de organieke wet betreffende de OCMW's van 8 juli 1976)

Om in deze missie te slagen, biedt het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek onder andere financiële bijstand en medische bijstand aan de mensen die het nodig hebben.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer