Publicaties- Transparantie

Hier vindt u diverse publicaties van of in verband met het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek:

 • Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek heeft een praktische brochure over studentenjobs uitgegeven. Deze brochure is bestemd voor studenten die geholpen worden door het OCMW. 
 • Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek heeft een folder "Mythe of werkelijkheid?" uitgegeven. De bedoeling hiervan is om de vooroordelen rond OCMW's te ontkrachten en om uit te leggen waarvoor u bij het OCMW terechtkunt. We leggen ook de nadruk op de plichten van de OCMW-gebruikers. 
 • Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek heeft de brochure "Activiteitsdomeinen" heruitgegeven.
  Deze brochure is een gids waarin alle diensten voor de gebruikers van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn worden voorgesteld. Maar ook bepaalde Molenbeekse verenigingen die te maken hebben met het OCMW en waarmee overeenkomsten zijn afgesloten of waarmee nauw samengewerkt wordt, worden hierin voorgesteld.
 • In de brochure "Wegwijs in het leefloon" vindt u uitleg over wie recht heeft op het leefloon, wanneer en onder welke voorwaarden, enz. Deze brochure werd door de POD Maatschappelijke Integratie opgesteld. Het doel van deze brochure is om de OCMW-dienstverlening dichter bij de mensen te brengen en om uit te leggen hoe een OCMW werkt.
 • Het toewijzingsreglement voor de woningen van het OCMW bevat de voorwaarden om een woning van het OCMW te kunnen huren.
 • Het algemeen beleidsprogramma 2019-2024 omvat voor de duur van de zittingsperiode tenminste de belangrijkste beleidsplannen en de begrotingsmiddelen bevat.
 • De oriëntatienota 2022-2024, die minstens de hoofdbeleidskeuzen bevat die voor de drie eerstvolgende jaren vastgesteld worden.
 • Het beheersplan 2022-2024 van het OCMW vertaalt de oriëntatienota begrotingsmatig, in de vorm van ramingen en vooruitzichten.
 • In de algemene beleidsnota 2022 wordt uitleg gegeven over de belangrijkste activiteiten van het OCMW in 2022 en over de financiële middelen die daarvoor voorzien zijn. Deze zijn gedetailleerd in de begroting 2022. Als bijlage bij de begroting voor 2022 is ook een verslag over synergieën en schaalvoordelen opgesteld.
 • U vindt alle informatie in verband met de transparantie voor het jaar 2021 in één document.
 • Elk jaar stelt het OCMW van Molenbeek een jaarverslag op. Hierin staan, dienst per dienst, de belangrijkste activiteiten die het OCMW uitgevoerd heeft gedurende dat jaar.
  • In 2021 werd het OCMW geconfronteerd met de nasleep van de gezondheidscrisis en de economische, sociale, medische en psychologische gevolgen daarvan voor de burgers. In het jaarverslag 2021 worden de acties voorgesteld die we hebben ondernomen en/of voortgezet, waaronder de herinvoering van het titularissensysteem ; de sociale coördinatie nieuw leven inblazen; het voortzetten van het beheer van de pandemie binnen ons rusthuis en ons onthaaltehuis en de kwaliteit van de zorgen en de diensten verder blijven verbeteren.
  • Het jaar 2020 werd gekenmerkt door het begin van de gezondheidscrisis. In het jaarverslag 2020 wordt een overzicht gegeven van de aanpassingen die het OCMW heeft moeten doorvoeren, met name in zijn sociale dienst, om de burgers bijstand te kunnen blijven verlenen met inachtneming van de geldende gezondheidsmaatregelen. Ook wordt uitgelegd welke maatregelen het rusthuis Arcadia heeft moeten nemen om de veiligheid van de bewoners en het personeel te waarborgen.

  • Bij de projecten en activiteiten die voorgesteld werden in het jaarverslag 2019 horen onder meer: de toekenning van 40 studio's in het kader van het intergenerationeel project EKLA aan jongeren die geholpen worden door het OCMW, de oprichting van een mobiel team van 5 maatschappelijk werkers, workshops over energie voor volwassenen in samenwerking met VIA, het onthaalbureau voor nieuwkomers en nieuwe initiatieven in de Residentie Arcadia om het leven van de bewoners aangenamer te maken.
 • De begrotingsrekening van het dienstjaar 2020 is ook beschikbaar.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by CIBG - Disclaimer