Equivalent leefloon

 

Het equivalente leefloon is financiële steun die het OCMW toekent aan personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan alle vereiste voorwaarden voldoen), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Aan twee voorwaarden moet verplicht voldaan worden om van het equivalent leefloon te kunnen genieten:

 1. Verblijven in België:
  de aanvrager moet zijn gebruikelijke en effectieve verblijfplaats hebben op Belgisch grondgebied en beschikken over een verblijfsvergunning.
 2. Noodtoestand:
  de aanvrager moet zich in een noodtoestand bevinden, wat wil zeggen dat hij niet in staat is om onderdak te vinden, zich te voeden, zich te kleden, zich te wassen of toegang te krijgen tot gezondheidszorg.

Het equivalente leefloon kan eveneens verbonden worden aan bepaalde voorwaarden zoals beoogd door de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie:

 1. Werkbereidheid:
  de aanvrager moet zijn werkbereidheid bewijzen door zich in te schrijven als werkzoekende, door regelmatig werk te zoeken, enz., tenzij er gezondheids- of billijkheidsredenen zijn die dit verhinderen.
 2. Uitputting van het recht op sociale voorzieningen:
  rechten doen gelden op de voorzieningen waarvan de betrokken persoon kan genieten volgens de sociale wetgeving (bijv.: pensioen, werkloosheidsuitkering).
 3. Uitputting van het recht op de kosten van levensonderhoud:
  in dat geval kan het OCMW de aanvrager ertoe verplichten zijn rechten te doen gelden ten aanzien van onderhoudsplichtigen (echtgenoot/echtgenote, ex-echtgenoot/echtgenote, ouders, kinderen).
 4. Geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie:
  het OCMW kan de aanvrager vragen om een contract te tekenen dat "geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie" heet. Dit project kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het volgen van studies, het volgen van een opleiding, de inspanningen om werk te vinden, enz.

 

De bedragen van de sociale bijstand equivalent aan het leefloon zijn gelijk aan die van het leefloon. Ze variëren dus eveneens naargelang de gezinssituatie van de betrokken persoon. Naast de indexering vormen deze bedragen regelmatig het voorwerp van een herwaardering.

Bedragen van het equivalente leefloon
Categorie Bedragen per maand (*)
Persoon die samenwoont met een gezin ten laste € 1.741,29
Alleenstaande persoon € 1.288,46 
Persoon die samenwoont met één of meer personen € 858,97

(*): Bedragen vastgesteld op 1 mei 2024

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer