Getuigenis van Melvyn

Voornaam: Melvyn
Job: maatschappelijk werker in een sociale antenne
Afdeling: Algemene sociale dienst

Melvin, Maatschappelijk Werker

 

Wat trok je aan in deze functie van maatschappelijk werker?

Ik doe dit werk supergraag. Toen ik begon aan mijn studies voormaatschappelijk werker, had ik al vlug begrepen dat ik de juiste weg had gekozen.

Tijdens mijn studies heb ik stage gelopen in het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek. Ik kende het OCMW dus al van vóór mijn sollicitatie. Ik had er gezien dat je er veel menselijke contacten hebt We ontvangen de gebruikers en we bekijken het volledige plaatje.

Vanwege de reële tewerkstellingsperspectieven, vond ik het interessant om te starten in een OCMW. Je leert er veel bij en je doet ervaring op die je toelaat om te evolueren naar een functie met meer verantwoordelijkheid of gewoon naar een andere functie.

Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek biedt trouwens een aangename werkomgeving.

Welk traject had je afgelegd vooraleer bij het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek te komen?

Mijn traject is nogal moeizaam verlopen. Ik ben afkomstig van Charleroi. Op mijn 19de ben ik naar Brussel gekomen om economie te studeren aan de ULB. Daar kwam veel wiskunde bij kijken en dat lag mij niet. Ik ben eerder literair aangelegd. Omdat ik graag talen deed en vooral Japans, ben ik van richting veranderd om vertaler Japans te worden. Uiteindelijk ben ik ook met die studies gestopt. Omdat ik niet goed meer wist waar ik aan toe was, heb ik een oriëntatietest gedaan bij het CLB. De consulent omschreef me als iemand met empathie die graag anderen helpt. Zijn conclusie was duidelijk: ik was geknipt om maatschappelijk werker te worden. Ik heb zijn raad opgevolgd en heb dus gestudeerd voor maatschappelijk werker, studies die onontbeerlijk zijn om mijn huidige functie uit te oefenen.

Tijdens mijn studies moest ik elk jaar een stage doen. Het eerste jaar heb ik stage gelopen in een rusthuis, het tweede jaar in de sociale dienst van een firma. En het derde jaar als projectfacilitator in het OCMW van Molenbeek.

Meer weten over de functie van projectfacilitator? Lees er alles over in het interview van Laurence.

Toen ik mijn klasgenoten vertelde dat ik stage ging lopen bij dit OCMW, was hun reactie vooral «Molenbeek ?! Je zal er moeten rennen als je uit de metro komt, pas maar op dat je niet aangevallen wordt !». Ik heb me er niet al te ongerust over gemaakt, enerzijds omdat ik bijna twee meter lang ben en anderzijds omdat ik weet dat het vooroordelen zijn.

Tijdens mijn stage heb ik dan ook kunnen vaststellen dat dit clichébeeld ongegrond is. Het is juist dat mensen met een bepaalde afkomst meer vertegenwoordigd zijn dan andere maar de clichés over geweld, extreme armoede, verhalen over mensen die niks willen doen en die geen Frans spreken, dat is allemaal onjuist. Zoals overal zijn ook hier alle soorten mensen. Spreekt iemand geen Frans of Nederlands dan passen we ons aan en zoeken een vertaler.

Ik heb in het OCMW een zeer goede ervaring opgedaan als stagiair. Ik heb er veel vakkennis opgedaan en veel bijgeleerd van de ploeg waarin ik was terechtgekomen.

Vertel ons iets meer over jouw doorsnee dag.

Mocht een maatschappelijk werker al een doorsnee dag hebben dan zou die zeker 24 uur tellen.

Elke dag van de week is anders. Wij houden twee permanenties per week. We ontvangen telkens maximum 9 personen. Wij leggen ook huisbezoeken af. Elke week besteed ik daar een namiddag aan en bezoek zo 3 of 4 personen. Na het sociaal onderzoek (gesprek + huisbezoek), stel ik het dossier van de hulpaanvraag op dat zal voorgelegd worden aan een comité, samengesteld uit verkozenen. Het comité neemt de eindbeslissing voor de toekenning van de bijstand. Ik geef ook informatie per telefoon.

Om beurt doet elke maatschappelijk werker permanentie om de noodgevallen te behandelen. Ik doe dit om de twee weken. Ik ontvang de personen die zich zonder afspraak aanmelden bij het OCMW en dringende hulp nodig hebben.

Het werkritme ligt vrij hoog en we hebben niet altijd de kans om even uit te blazen maar het is zeker te doen. In mijn ploeg kunnen we, als we te veel werk hebben, moeilijk kunnen volgen en dit gerechtvaardigd is, aan de verantwoordelijke vragen om de werklast tijdelijk te verminderen gedurende de tijd die nodig is om de achterstand bij te werken. De sociale dienst is een eerstelijnsdienst met een aanzienlijk werkritme. Dat is geweten maar tegelijkertijd is het motiverend.

We worden ook geconfronteerd met moeilijke situaties, soms zelfs zeer moeilijke situaties. Als we op huisbezoek gaan bij een persoon en de gerechtsdeurwaarder  komt op hetzelfde moment aan, , zien we soms hoe een ganse familie op straat gezet wordt. Als maatschappelijk werker kunnen we dan enkel voorstellen om noodopvang te zoeken. Ja, dat is niet gemakkelijk.

Ik heb geleerd om afstand te nemen maar als je iemand al jaren volgt, leer je de persoon beter kennen en bouw je toch een band op.

Wat is volgens jou het sterke punt van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek als werkgever?

Een sterk punt van het OCMW is het vakantiestelsel. We hebben meer vakantiedagen dan in de privésector en ook recuperatiedagen als we overuren gepresteerd hebben.

Onze vervoerskosten worden volledig terugbetaald en het salaris is aantrekkelijker dan bij sommige vzw’s.

Wij volgen ook elk jaar interne en externe opleidingen Ik vind dat een pluspunt. Sommige opleidingen hebben rechtstreeks betrekking op de inhoud van onze functie maar we volgen ook opleidingen waarbij dat niet het geval is, zoals timemanagement, gebruik van informaticaprogramma’s of stressbeheer. We hebben een brede keuze en kunnen elk jaar nieuwe onderwerpen ontdekken.

Het onthaal door de ploeg en de werksfeer vind ik ook sterke punten van het OCMW. Toen ik begon, heeft de ganse ploeg mij heel goed ontvangen. Ze hadden een bijkomende collega nodig en ik heb me dus onmiddellijk in het werk gestort.

De nieuwkomers worden aan iedereen voorgesteld en de meesten appreciëren dat wel. Ze zijn blij dat ze iedereen kunnen ontmoeten bij hun indiensttreding.

Ik werk in een ploeg waar iedereen goed overeenkomt. Je mag niet vergeten dat er in een sociale dienst veel samengewerkt moet worden, er is veel uitwisseling van informatie met de collega’s. Er wordt een zekere cohesie ontwikkeld en dat leidt tot meer efficiëntie. De werksfeer speelt een belangrijke rol.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer