Schuldbemiddeling

Praktische informatie:

 • Maatregelen ter bescherming van mensen met schulden
 • Open van maandag tot vrijdag
  van 8 u tot 12 u en van 12.45 u tot 16 u (in juli-augustus van 7.30 u tot 13.30 u)
  enkel op afspraak
 • Onafhankelijkheidstraat 56 (situering)
  1080 Sint-Jans-Molenbeek
  Tel.: 02/412.47.86
  Fax: 02/563.26.90
  sgmd.dsbb@ocmw1080.brussels
 • De dienst is erkend  en gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (erkenningsnummer: MD/S 1.12)

De dienst voor schuldbemiddeling van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek biedt hulp aan inwoners van de gemeente die al door de algemene sociale dienst worden geholpen of die moeilijkheden hebben om hun energiefacturen (gas, elektriciteit) en/of waterfacturen te betalen.

De schuldbemiddelaar voert een sociaal onderzoek uit (analyse van de sociale en financiële situatie van de persoon, opstellen van een budget, onderzoek van de schulden) en bepaalt welke tussenkomst het meest geschikt is (afbetalingsplan, toekenning van het statuut beschermde klant, financiële tenlastename, toegang tot de sociale kruidenier,…). Hij treedt op als neutrale bemiddelaar tussen de geholpen persoon en zijn schuldeisers.

De geholpen persoon werkt actief mee aan het bemiddelingsproces door alle informatie te geven die nodig of nuttig is, door de eventueel overeengekomen afbetalingsplannen na te leven en, indien van toepassing, door de gewoontes te veranderen die tot de schuldenberg geleid hebben.

De dienst kent geen leningen toe en doet niet aan juridische schuldbemiddeling, een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken (ook collectieve schuldenregeling genoemd). De dienst Schuldbemiddeling kan echter wel helpen om de aanvraag (verzoekschrift) tot collectieve schuldenregeling in te vullen.

De dienst werkt samen met Amphora, de sociale kruidenier van het OCMW, en met de cel Energiepreventie van het OCMW. Deze biedt hulp aan gebruikers die problemen hebben op het vlak van energieverbruik door hen advies te geven over minder en beter verbruiken. Overigens bestaat er een fonds, het Sociaal Verwarmingsfonds, dat tussenkomt in de betaling van de mazoutfactuur van personen in een moeilijke situatie.

 

Met de steun van:   Logo GGC

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer