Instapstage in een onderneming

De instapstage in een onderneming is bedoeld voor jonge midden- of laaggeschoolde werkzoekenden die net hun studies afgerond hebben en in beroepsinschakelingstijd zitten (de vroegere wachttijd).
De doelstelling is om deze jongeren kennis te laten maken met de arbeidsmarkt. Ze kunnen dus een eerste betaalde beroepservaring opdoen terwijl ze begeleiding en een opleiding krijgen.
Een instapstage in een bedrijf duurt minimum 3 en maximum 6 maanden.

De stage kan uitgevoerd worden in een privébedrijf, in de openbare sector of bij een vzw.

De stagiair moet als niet-werkende werkzoekende ingeschreven zijn bij Actiris en moet al minstens 6 maanden in beroepsinschakelingstijd zitten. Tijdens deze 6 maanden moet hij positief hebben meegewerkt aan de begeleiding van Actiris.
De Franstalige stagiair (opleidingsplan goedgekeurd door Bruxelles Formation) moet jonger zijn dan 30 jaar en mag hoogstens een diploma hoger middelbaar onderwijs hebben. De Nederlandstalige stagiair (opleidingsplan goedgekeurd door de VDAB) moet jonger zijn dan 25 jaar en mag hoogstens een diploma lager middelbaar onderwijs hebben.

De kosten voor de onderneming zijn beperkt. De stagiair krijgt een maandelijkse vergoeding van 200 euro, enkel verschuldigd voor de werkelijk gepresteerde werkuren. Om de maandelijkse vergoeding te berekenen, moet men het aantal uren effectieve aanwezigheid in de beschouwde maand vermenigvuldigen met 200 en het resultaat delen door het theoretisch aantal uren in de beschouwde maand. Deze vergoeding is niet onderworpen aan sociale bijdragen maar wel aan de bedrijfsvoorheffing (11,11%).
De stagiair ontvangt naast de maandelijkse vergoeding een stage-uitkering van 26,82 euro per dag betaald door de RVA.
Het bedrag van de stage-uitkering kan verhoogd worden vanaf het ogenblik waarop de stagiair voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van inschakelingsuitkeringen.

De procedure om gebruik te kunnen maken van een stagiair in het kader van een instapstage is de volgende:

  • De onderneming vult de documenten “informatiefiche” en “opleidingsprogramma” in en bezorgt deze aan Actiris. De documenten kunnen gedownload worden op www.actiris.be.
  • Actiris maakt de aanvraag over aan Bruxelles Formation of de VDAB (instellingen bevoegd voor beroepsopleiding). Zij onderzoeken de aanvraag rekening houdend met de mogelijkheid voor de onderneming om de stagiair te laten opvolgen door een pedagogische referentiepersoon, met de kwaliteit van de begeleiding en de uit te voeren taken.
  • Na goedkeuring van het dossier wordt een afspraak vastgelegd (Bruxelles Formation/VDAB, stagiair en werkgever) voor ondertekening van het contract.


Tijdens de stage bezorgt de onderneming maandelijks een “aanwezigheidsattest C98” aan de stagiair, volledig ingevuld en ondertekend. De stagiair kan enkel op basis van dit attest zijn stagevergoeding ontvangen van de RVA.
 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer