Opleidingen en tewerkstelling

Het OCMW heeft een traject voor maatschappelijke inschakeling opgezet. Het doel hiervan is om de gebruikers in het socioprofessionele leven te (her)integreren, en dit via volgende diensten:

  • de cel Alfabetisering die gebruikers helpt om voldoende kennis van het Frans en/of het Nederlands te verwerven;
  • de projectfacilitatoren die de gebruikers helpen om hun inschakelingsproject vast te leggen;
  • de cel Studies die de begunstigden begeleidt in hun studietraject;
  • de cel Werk die de gebruikers helpt bij hun actieve zoektocht naar werk;
  • en de cel Artikel 60 die contracten van bepaalde duur voorstelt waardoor de begunstigden de kans krijgen om professionele ervaring op te doen.

Deze vijf diensten zijn niet onmiddellijk toegankelijk. Eerst volgt een maatschappelijk werker de begunstigden. Daarna ontmoeten ze de projectfacilitatoren die met hen hun traject voor socioprofessionele inschakeling bepalen. Vervolgens verwijzen de facilitatoren deze personen naar de gepaste cel.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer