Opening van het competentiecentrum Schols

Op 5 december 2022 opende het OCMW zijn competentiecentrum in de Joseph Scholsstraat 4. Dit is geen sociale antenne, maar een centrum met focus op socioprofessionele inschakeling: studies, opleidingen, zoeken naar werk, …

OCMW-cliënten kunnen er terecht om hun sociale en professionele vaardigheden te ontwikkelen. 

De volgende sociale diensten van het OCMW bevinden zich in dit gebouw:
• De cel Studies die studenten met een leefloon opvolgt tijdens hun studies.
• De projectfacilitatoren die de OCMW-cliënten begeleiden bij de uitwerking van hun professionele project en de erkenning en ontwikkeling van hun vaardigheden (opleidingen, stages, validatie vaardigheden, …).
• De dienst Werk die de cliënten voorbereidt op het actief zoeken naar werk.

Het competentiecentrum Schols is enkel toegankelijk voor cliënten van de cel Studies, de cel Projectfacilitatoren of de dienst Werk.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer