Het OCMW van Molenbeek vandaag

De afgelopen jaren zijn de taken van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Jans-Molenbeek voortdurend in aantal blijven toenemen en aan belang blijven winnen. Het gaat nu over veel meer dan het geven van het leefloon.
Eén van de prioriteiten van het sociale beleid dat ons centrum voert, is momenteel de sociaal-professionele integratie van de begunstigden van het leefloon of de equivalente sociale bijstand.
We doen inspanningen om aan onze gebruikers twee fundamentele dimensies van het burgerschap en de menselijke waardigheid te garanderen: deelname aan het gemeenschapsleven en ontwikkeling in ruime zin. Hierbij komt ook de uitvoering van acties om oudere personen toe te laten thuis te blijven, in het bijzonder aan de hand van de thuisbezorging van maaltijden, de uitbreiding van de dienst voor Thuiszorg, alsook intergenerationele acties. Ten slotte zullen we verder initiatieven ten behoeve van alle begunstigden blijven nemen in het kader van de strijd tegen de digitale kloof.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer