De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW

Elk OCMW wordt beheerd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
De leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden om de zes jaar na de gemeenteraadsverkiezingen door de gemeenteraad verkozen.

In Sint-Jans-Molenbeek is de Raad voor Maatschappelijk Welzijn verdeeld in verschillende gespecialiseerde organen, waaronder het Vast Bureau, dat zich bezighoudt met de lopende zaken, en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, dat de beslissingen neemt betreffende de verzoeken tot bijstand.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Jans-Molenbeek telt 13 leden en wordt geleid door een voorzitter, die verkozen wordt door de Raad.
De Voorzitster, momenteel mevrouw Gérardine Bastin, leidt de activiteiten van het OCMW en is belast met het laten uitvoeren van de beslissingen. Ze vertegenwoordigt het OCMW in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke handelingen.

Onder het gezag van de Raad staan de secretaris-generaal en de financieel directeur. De tijdelijk Secretaris-Generaal van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek is de heer Didier Rozen en de Financieel directeur is de heer Nils Lambremont.

De secretaris-generaal leidt de administratie. Hij is het hoofd van het personeel. Hij woont zonder stemgerechtigd te zijn de vergaderingen van de Raad bij. De secretaris-generaal ziet toe op de naleving van de wetten in de beslissingen die het OCMW neemt en ondertekent samen met de voorzitter alle documenten die uitgaan van het Centrum.

De financieel directeur is belast met het innen van de inkomsten en het vereffenen van de uitgaven van het OCMW. Hij staat in voor het beheer van het patrimonium van het OCMW.

Bovendien dragen er meer dan 600 werknemers bij aan de goede werking van het OCMW: maatschappelijk assistenten, verpleegkundigen, administratieve agenten…

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Jans-Molenbeek die voor de legislatuur 2019-2025 werd aangesteld, bestaat uit:

 • Mevrouw Gérardine BASTIN, Voorzitster
 • De heer Marc DUMONT, Lid
 • De heer Didier-Charles VAN MERRIS, Lid
 • De heer Lazare MBULU AZANGA
 • De heer Ibrahim EL OUAKILI, Lid
 • Mevrouw Anna RABATTI, Lid
 • Mevrouw Nathalie TIELENS, Lid
 • Mevrouw Aicha DAOUDI, Lid
 • De heer Pascal VERHEYE, Lid
 • Mevrouw Maria Etelvina DELGADO FERNANDEZ, Lid
 • Mevrouw Natalie RASSON, Lid
 • De heer Khalid EL JAIDI EL QAZOUY, Lid
 • De heer Niels WENNEKES, Lid

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer