Uitreiking attesten cursus alfabetisering

 
Cursisten tijdens de diploma-uitreiking
 
 
Op donderdag 23 juni kregen de cursisten van de lessen alfabetisering en Frans vreemde taal hun attesten. De Voorzitter van het OCMW feliciteerde hen voor al hun inspanningen om te leren lezen, schrijven en spreken in het Frans.
 
De cursisten bedankten hun leerkrachten voor alles wat ze het voorbije jaar geleerd hebben. De kennis van het Frans zal hen zeker helpen bij hun verdere integratie. Het uiteindelijke doel van de cursussen is dan ook dat ze een opleiding kunnen volgen of werk vinden. 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer