Stijging van het leefloon

Op 1 januari 2021 zijn het leefloon en het equivalent daarvan naar boven bijgesteld als gevolg van een regeerakkoord. 
Het doel is om de laagste uitkeringen geleidelijk aan te verhogen om zo de armoededrempel te bereiken. Het leefloon zal aan het begin van elk jaar met 2,6875 % worden verhoogd en dit gedurende 4 jaar. 
De bijgewerkte bedragen van het leefloon zijn als volgt:
 

Leefloon op maandbasis op 1 januari 2021
Categorie 1 Samenwonende € 656,45
Categorie 2
Alleenstaande
€ 984,68
Categorie 3
Persoon die samenwoont
met een gezin ten laste
€ 1.330,74

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer