Persbericht: Opening van het nieuwe competentiecentrum voor socioprofessionele inschakeling van de cliënten van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

In de Joseph Scholsstraat 4, een zijstraatje van de Gentsesteenweg, kunnen cliënten van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek op afspraak terecht om hun sociale en professionele vaardigheden te ontwikkelen.

Om de samenwerking en transversaliteit te benadrukken die nodig zijn voor een geslaagd inschakelingstraject, zijn de volgende sociale diensten van het OCMW voortaan in dit prachtige nieuwe gebouw gegroepeerd:

  • de cel Studies die studenten met een leefloon opvolgt tijdens hun studies;
  • de cel Projectfacilitatoren die de OCMW-cliënten begeleidt bij de uitwerking van hun professionele project en de erkenning en ontwikkeling van hun vaardigheden;
  • de dienst Werk die de cliënten voorbereidt op het actief zoeken naar werk.


“We hebben beslist om dit nieuwe gebouw de naam competentiecentrum Schols te geven want we zijn ervan overtuigd dat elk individu beschikt over specifieke vaardigheden, ook ons publiek. Als OCMW is het onze missie om onze cliënten aan te moedigen hun vaardigheden in de verf te zetten door hen de nodige middelen aan te reiken om hun talenten ten volle te ontplooien”, aldus mevrouw Gérardine BASTIN, voorzitster van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek.

Naast individuele begeleiding wordt er ook collectieve begeleiding aangeboden via jobtafels waar pc’s ter beschikking zijn om vacatures te bekijken. Cliënten krijgen ook hulp bij het opstellen van hun cv of het inoefenen van een sollicitatiegesprek. Er zijn ook infosessies in groep gepland over de mogelijke opleidingen voor knelpuntberoepen, die perspectieven bieden op het gebied van autonomie, professionele projecten en een snelle tewerkstelling. Bovendien kan het OCMW aan de cliënten taalcursussen voorstellen in beide landstalen en is er begeleiding voorzien voor mensen die hulp nodig hebben bij het gebruik van de computer met de bedoeling de digitale kloof te verminderen. De begeleiding gebeurt in polyvalente lokalen die uitgerust zijn met de nieuwste technologieën.

Dankzij subsidies die de gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft gekregen in het kader van het programma voor Stadsbeleid gericht op projecten voor de opvang van kwetsbare doelgroepen, kan het OCMW dit gebouw gebruiken om er een proactief inschakelingsbeleid te voeren. Het competentiecentrum Schols is dus bedoeld als een modern instrument dat zowel de integratie van het publiek beoogt door de ontwikkeling van professionele vaardigheden als de integratie van de meest kwetsbaren in de samenleving. In die zin zal het een antwoord bieden op de twee belangrijkste uitdagingen voor het OCMW in de toekomst: duurzame werkgelegenheid en een pluridisciplinaire benadering van het publiek.

Het competentiecentrum Schols wordt officieel ingehuldigd op woensdag 15 februari 2023 van 11u tot 13u in aanwezigheid van minister Karine LALIEUX, de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek Catherine MOUREAUX en de autoriteiten van het OCMW.

CONTACT:
Gérardine BASTIN, voorzitster van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek: gerardine.bastin@cpas1080.brussels
Olivier VANDERHAEGHEN, directeur van de sociale departementen: 0475/50.01.43, olivier.vanderhaeghen@cpas1080.brussels
Magali GULLENTOPS, dienst Communicatie: 02/412.53.20, com.1080@cpas1080.brussels
https://www.facebook.com/ocmw.molenbeek;
https://www.linkedin.com/company/cpas---ocmw-molenbeek

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer