Persbericht: Algemeen beleidsprogramma en begroting 2014 van het OCMW

OCMW van Molenbeek: tal van innoverende projecten voor de volgende 5 jaar!

Goed nieuws! Ondanks een moeilijke financiële situatie, werden het algemeen beleidsprogramma voor de volgende 5 jaar en het budget voor 2014 van het OCMW goedgekeurd op de Gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek.

 

De belangrijkste projecten? Op sociaal vlak, de oprichting van een dienst eerste administratief onthaal voor de begunstigden voor een grotere efficiëntie en een verlichting van de werklast van de maatschappelijk werkers, die zich op die manier kunnen concentreren op het ‘echte’ maatschappelijk werk. Wat betreft de socioprofessionele inschakeling, het behoud van een sterke dienst met de creatie van een pool sociale economie in de wijk maritiem, de aanwerving van een bedrijfsprospector om privé-bedrijven te benaderen en ons publiek aan het werk te stellen met specifieke contracten. Op het vlak van seniorenbeleid wensen we een tweede dagcentrum op te richten voor gepensioneerden en zijn er projecten voorzien voor de bouw van woningen uitgerust met verschillende diensten die aangepast zijn aan de noden van senioren.

Ons OCMW is een van de grootste van het Brussels Gewest en 5500 personen hebben er, overeenkomstig de wetgeving, recht op een leefloon of equivalent leefloon. Jongeren onder de 25 jaar vertegenwoordigen een derde van ons publiek. We hebben een activeringsbeleid uitgewerkt dat bestaat uit de begeleiding van jongeren (studieprojecten of opleidingen) en een tewerkstellingsbeleid. (contracten Artikel 60).

Momenteel zijn er 565 begunstigden tewerkgesteld dankzij deze Artikel 60-contracten, die het publiek toelaten een werkervaring op te doen. Tijdens 2014 en de volgende jaren, zullen er 50 extra contracten bijkomen.

Als lokale administratie, moeten we anticiperen op de uitdagingen die de regionalisering met zich zal meebrengen. Hoeveel personen die uitgesloten zijn van werkloosheidssteun zullen we moeten helpen? Hoe ziet de subsidiëring eruit voor de openbare rusthuizen waaronder het onze? Het algemeen beleidsprogramma 2013-2018 en de algemene beleidsnota 2014 anticiperen op deze uitdagingen dankzij projecten zoals de creatie van de pool sociale economie of de diversifiëring van projecten om bejaarden zolang mogelijk thuis te laten wonen.

Meer info over het algemeen beleidsprogramma 2013-2018 en de algemene beleidsnota 2014

CONTACTEN:
Roland VANDENHOVE, Voorzitter van het OCMW van Sin-Jans-Molenbeek: 02/412.53.76, roland.vandenhove@publilink.be
Siré KABA, Dienst Communicatie van het OCMW: 02/412.53.76, sire.kaba@publilink.be
 Magali GULLENTOPS, Dienst Communicatie van het OCMW: 02/412.53.90, magali.gullentops_1@publilink.be

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer