Inhuldiging van het nieuwe competentiecentrum van het OCMW

Op woensdag 15 februari vond de officiële inhuldiging plaats van het nieuwe competentiecentrum voor de socioprofessionele inschakeling van het publiek van het OCMW.

Na toespraken van minister Karine Lalieux, burgemeester Catherine Moureaux, Voorzitster Gérardine Bastin en de Secretaris-Generaal van het OCMW, de heer Rozen, konden de genodigden de nieuwe lokalen van dit gloednieuwe gebouw bezichtigen. Naast de lichtrijke kantoorruimtes voor de werknemers van de diensten voor socioprofessionele inschakeling, zullen individuele permanentielokalen en opleidingszalen met moderne IT-toepassingen het mogelijk maken de begunstigden in een aangename omgeving te ontvangen.

In het competentiecentrum Schols zijn de volgende diensten aanwezig:

  • de cel Studies, die de studenten onder de begunstigden ondersteunt bij hun studietraject;
  • de cel Projectfacilitatoren, die de gebruikers bijstaat bij de opbouw van hun beroepsproject en bij de erkenning en ontwikkeling van hun vaardigheden;
  • de dienst Werk, die gebruikers voorbereidt op het actief zoeken naar werk.

Het OCMW kan dit gebouw gebruiken om er een proactief inschakelingsbeleid te voeren dankzij de subsidies die de gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft gekregen in het kader van het programma voor Stadsbeleid gericht op projecten voor de opvang van kwetsbare doelgroepen.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer