Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Financiële en medische bijstand / Medische bijstand / Medische kaart
Document acties

Medische kaart

Praktische informatie:

Aanvraag medische kaart:

Loket ziekenhuisopname:

  • het fysieke loket is momenteel gesloten
  • aanvraag betalingsverbintenis ziekenhuis: stuur een mail naar contact@ocmw1080.brussels met vermelding van het type betalingsverbintenis

Na een onderzoek kan het OCMW een medische kaart toekennen aan personen die aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • meerderjarig zijn;
  • in Sint-Jans-Molenbeek wonen;
  • belangrijke noden hebben op het vlak van gezondheidszorg (medisch certificaat vereist);
  • lage inkomsten hebben;
  • in orde zijn met de mutualiteit (of een bewijs voorleggen dat de aanvraag ingediend is).

Voor de medische kaart toegekend wordt, moet bovendien de volmacht “Maximum te Factureren” ondertekend worden en moet er een “Globaal Medisch Dossier” geopend worden bij een huisarts die een overeenkomst heeft met het OCMW.

De medische kaart is op naam van de gebruiker en wordt toegekend voor een bepaalde hernieuwbare duur. Ze kan ieder ogenblik ingetrokken worden als niet langer aan de toekenningsvoorwaarden voldaan wordt of als er misbruik blijkt te zijn. De begunstigden kunnen onderworpen worden aan een controle van de adviserende geneesheer van het OCMW.

De kaart biedt voordelen:

  • bij consultaties bij de huisarts die de houder kiest uit de artsen die een overeenkomst hebben met het OCMW;
  • bij de aflevering in een apotheek, die een overeenkomst heeft met het OCMW, van bepaalde producten die voorgeschreven zijn door de erkende arts of die op een bestelbon staan van het OCMW;
  • bij consultaties bij bepaalde specialisten als de erkende arts een betalingsverbintenis voorgeschreven heeft.

Voor meer info kunt u de folder over de medische kaart raadplegen.

Bent u arts met een overeenkomst met het OCMW?
Download hier het conforme model van het medisch attest dat de gebruikers nodig hebben als ze een aanvraag doen voor een medische kaart. 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by CIBG - Disclaimer