De Lokale Welzijns-en Gezondheidscontracten

Praktische informatie:

In maart 2022 lanceerde ons OCMW in het kader van de Lokale Welzijns-en Gezondheidscontracten een projectoproep voor verenigingen die actief zijn op het gebied van welzijn en gezondheid met als doelwijken Molenbeek Historisch en Weststation.

Met de steun van de GGC zijn de doelstellingen van de Lokale Welzijns-en Gezondheidscontracten:

 • Bevorderen van de toegang tot de sociale en gezondheidsdiensten, vooral voor de meest kwetsbare doelgroepen;
 • Versterken van de preventie van woningverlies en uithuiszettingen en burgers begeleiden naar een kwalitatieve (her)huisvesting.

Er zijn 6 projecten geselecteerd die worden gefinancierd door de Lokale Welzijns-en Gezondheidscontracten:

Voor de wijk Molenbeek Historisch:

 1. “Ensemble, on va booster ton et mon chez toi”
  Het project is gericht op maatschappelijk werk op gemeenschapsniveau ter preventie van dakloosheid. Bij de ondersteuning van de huishoudens wordt rekening gehouden met de dimensie "algemeen welzijn". Via dit project zal een individuele en globale opvolging en collectieve activiteiten worden voorgesteld.
  Drager van het project: Vzw La Rue
  Structurele partner: Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg D’ici et D’ailleurs
  Logo La Rue

 2. “Lieu de liens 1080”
  Het doel van het project is de ondersteuning van de meest kwetsbare gezinnen te versterken door collectieve en gemeenschapsactiviteiten aan te bieden dankzij een partnerschap van professionals uit de sociale sector en de gezondheidszorg. Tegelijkertijd heeft de verbindingsplaats tot doel de partners van Molenbeek een ontmoetingsplaats aan te bieden om kennis te delen.
  Drager van het project: Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg D’Ici et d’Ailleurs
  Structurele partner: Molenbeekse Woningen (Logement Molenbeekois)
  Logo D'ici et d'ailleurs

 3. Zoektabel voor huurwoningen op de privémarkt
  Met dit innovatieve instrument wil het project huishoudens individuele ondersteuning bieden bij hun zoektocht naar een woning. Naast deze individuele ondersteuning organiseert de structuur groepsworkshops rond het thema huisvesting en/of gezondheid en welzijn.
  Drager van het project: Vzw Bonnevie
  Structurele partner: Maison médicale Norman Béthune, Tijdelijke Gemeentelijke Woningen 
  Logo Bonnevie

 

Voor de Weststationwijk:

 1. “Vers un quartier interconnecté”
  Het project is ontwikkeld rond ontvangstcafés die als basis dienen om de behoeften van de bewoners van de wijk in kaart te brengen en daarop in te spelen. Tegelijkertijd zullen bewustmakings- en voorlichtingsactiviteiten over welzijn worden georganiseerd.
  Drager van het project: Vzw De Groene Poort
  Structurele partner: Maison Médicale La Passerelle – De Brug
  Logo La Porte verte

 2. L’accompagnement sur mesure est le futur”
  Het project wil bijdragen tot de bevordering van het dagelijks welzijn van jongeren door middel van psychosociale ondersteuning, culturele en sportprojecten en collectieve infosessies over het recht op huisvesting.
  Drager van het project: asbl D’broei Centrum West
  Structurele partner: Vzw La Rue
  Logo dbroej

 3. Buren helpen buren - Les voisins s’entraident
  Het doel van het project is banden te creëren tussen de bewoners van de wijk, door een lokaal en intergenerationeel netwerk voor burenhulp op te zetten. Er zullen permanenties en collectieve activiteiten worden voorgesteld.
  Drager van het project: Vzw  Accolage (Buurtpension)
  Structurele partner: vzw Samen Toujours et vzw Samen voor Morgen
  Logo Accolage

  

Met de steun van de GGC Logo GGC

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer