Individuele Beroepsopleiding

Via de Individuele Beroepsopleiding of IBO kan een werkgever zelf een werkzoekende opleiden zodat deze zo goed mogelijk beantwoordt aan het gezochte profiel.
De duur van de opleiding varieert van 1 tot 6 maanden.
Daarna is het verplicht om een arbeidscontract te geven van minstens dezelfde duur als de opleiding.

Alle ondernemingen uit de private en publieke sector en de vrije beroepen komen in aanmerking voor deze maatregel. Vzw's kunnen er eveneens gebruik van maken op voorwaarde dat de aanwerving op het einde van de IBO met eigen middelen gebeurt (geen gesubsidieerde contractuelen (geco's)).

De kandidaat moet ingeschreven zijn bij Actiris als niet-werkende werkzoekende. Hij mag nog niet eerder voor de werkgever gewerkt hebben (uitgezonderd 28 kalenderdagen met een contract van beperkte duur of als interim).

De kosten voor de onderneming zijn beperkt. Er moet enkel een productiviteitspremie betaald worden aan de stagiair.
De premie is berekend op basis van het verschil tussen de belastbare vergoeding voor het beroep waarvoor de stagiair opgeleid wordt (brutoloon - 13,7% RSZ) en zijn eventuele inkomsten (leefloon of werkloosheidsuitkering).
De productiviteitspremie is progressief en bedraagt:

  • 80% van het bedrag van het verschil voor het eerste derde van de opleiding;
  • 90% van het bedrag van het verschil voor het tweede derde van de opleiding;
  • 100% van het bedrag van het verschil voor het laatste derde van de opleiding;

Het bedrag van de premie kan herzien worden in de loop van het IBO-contract in functie van de evolutie van de inkomsten van de stagiair.
De onderneming moet een arbeidsongevallenverzekering voor de stagiair afsluiten en moet voldoen aan haar verplichtingen betreffende de bedrijfsvoorheffing.

De procedure om gebruik te kunnen maken van een stagiair in het kader van een IBO is de volgende:

  • De onderneming vult de documenten "informatiefiche " en "opleidingsprogramma" in en bezorgt deze aan Actiris. De documenten kunnen gedownload worden op de site www.actiris.be;
  • Actiris neemt contact op met de onderneming om te bevestigen dat ze de documenten goed ontvangen heeft en bezorgt het formulier C63 aan de stagiair. De stagiair laat dit formulier invullen door de RVA;
  • Nadat de RVA het ingevulde formulier C63 aan Actiris bezorgd heeft, legt Actiris een afspraak vast met de drie partijen (Actiris, stagiair en werkgever) om het contract te tekenen;
  • Actiris stuurt het ondertekende contract naar Bruxelles Formation.

Tijdens de opleiding komt een consulent van Actiris langs in de onderneming om de stagiair te ontmoeten.
De werkgever stuurt iedere maand een opleidingsrapport naar Actiris.

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer