Formulier aanvraag tot betaling van energiefactuur

Via dit formulier kunt u online een aanvraag indienen voor de betaling van uw energiefactuur door het OCMW. 

Dit formulier is enkel bestemd voor personen die geen actieve hulp van het OCMW krijgen (leefloon of equivalent leefloon), dit wil zeggen: 

  • U heeft een inkomen uit arbeid
  • U heeft een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, tegemoetkoming persoon met een handicap,…)
  • U krijgt een pensioen
  • De inkomsten van uw huishouden mogen niet hoger zijn dan 2.500€ netto per maand (uitzonderingen mogelijk na individuele analyse)

Attention Wij kunnen uw aanvraag niet behandelen als u uitsluitend als zelfstandige werkt 

Na ontvangst van uw aanvraag, sturen wij u een e-mail met een lijst van administratieve documenten die u ons moet bezorgen: 

  • kopie identiteitskaart
  • kopie bankkaart
  • originele facturen: jaarlijkse afrekening van na 01/09/2021 + huidige en vorige maandelijkse voorschotfactuur
  • kopie energiecontract of elke andere info die aangeeft om welk soort contract het gaat
  • kopie van de drie laatste loonfiches of de bewijzen van de uitkeringen van alle gezinsleden

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer