Studenten: het publiek van de toekomst waar het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek op inzet!

Sinds 2010 beschikt het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek over een cel die zich specifiek toespitst op de opvolging van studenten om hen zo de kans te geven om zich in de maatschappij te integreren en zelfstandig te worden. Naast financiële steun krijgen ze persoonlijke begeleiding met het oog op hun toekomstige diplomering. Dit alles in het kader van een globale aanpak die rekening houdt met de noden van de student.

 

De cel bestaat uit 11 studiebegeleiders. De begeleiding kan zich spreiden over verschillende jaren en ook studenten die ouder zijn dan 25 kunnen worden opgevolgd. Het gaat om een individuele coaching waarbij alle moeilijkheden die de student in zijn parcours ondervindt worden aangepakt. Op dit moment begeleidt de cel 1340 studenten, zowel in het secundair (35%) als in het hoger onderwijs (65%), hogescholen en universiteiten samen. Het gaat om 770 meisjes (57%) en 570 jongens (43%).

 

Studenten die financiële steun genieten vallen onder een speciaal wettelijk statuut. Ze moeten studies volgen met een voltijds leerplan in een instelling die erkend is door de Franse of Vlaamse gemeenschap. Bovendien moeten de studies de inschakelingskansen in het beroepsleven verhogen. De steun moet gepaard gaan met de ondertekening van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) waarin de wederzijdse verplichtingen van de student en het OCMW zijn vastgelegd.

 

De verplichtingen van het OCMW vertalen zich in verschillende vormen van steun, zoals bijvoorbeeld:

 • advies en informatie op verschillende gebieden (administratieve procedures, studiebeurzen, studentenjobs, enz.;)
 • begeleiding bij de studiekeuze om de student in te schrijven in een studierichting die waardevol is op de arbeidsmarkt, in overeenstemming met zijn of haar vaardigheden;
 • samen met de student de doelstellingen bepalen van zijn of haar geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie en de evaluatie ervan;
 • ten laste nemen van bepaalde specifieke kosten (bovenop het leefloon of equivalent leefloon):
  • de huur of de huurwaarborg
  • de energiefacturen en de vervoerskosten
  • inschrijvingsgeld en materiaalkosten
  • kosten voor voedsel en kinderopvang
  • kosten voor digitale toegang (aankoop van computers, internetabonnement, enz.),

de consultaties bij een psycholoog, enz

 

De inspectiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie benadrukte tijdens zijn laatste inspectie van het OCMW het volgende: “de dossiers die worden opgevolgd door de cel Studies (…) leiden vaak tot een succesvolle schoolcarrière en een snelle tewerkstelling. (…) Dit toont enerzijds aan dat de personen die geholpen worden ook graag willen slagen en anderzijds onderstreept het de kwaliteit van de begeleiding die ze krijgen”.

We stellen vast dat het OCMW succesvol inzet op de jeugd en een echte springplank is voor talrijke jongeren.

 

CONTACTEN:

Gérardine BASTIN, Voorzitster van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek: gerardine.bastin@cpas1080.brussels ,

Olivier VANDERHAEGHEN, Directeur van de sociale departementen olivier.vanderhaeghen@cpas1080.brussels

Magali GULLENTOPS, dienst Communicatie: 02/412.53.20, com.1080@cpas1080.brussels

www.ocmw-molenbeek.behttps://www.facebook.com/ocmw.molenbeek;

https://www.linkedin.com/company/cpas---ocmw-molenbeek

 

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by Paradigm - Disclaimer