Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Publicaties
Document acties

Publicaties

Hier vindt u diverse publicaties van of in verband met het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek:

 • Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek heeft een folder "Mythe of werkelijkheid?" uitgegeven. De bedoeling hiervan is om de vooroordelen rond OCMW's te ontkrachten en om uit te leggen waarvoor u bij het OCMW terechtkunt. We leggen ook de nadruk op de plichten van de OCMW-gebruikers. 
 • Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek heeft de brochure "Activiteitsdomeinen" heruitgegeven.
  Deze brochure is een gids waarin alle diensten voor de gebruikers van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn worden voorgesteld. Maar ook bepaalde Molenbeekse verenigingen die te maken hebben met het OCMW en waarmee overeenkomsten zijn afgesloten of waarmee nauw samengewerkt wordt, worden hierin voorgesteld.
 • In de brochure "Wegwijs in het leefloon" vindt u uitleg over wie recht heeft op het leefloon, wanneer en onder welke voorwaarden, enz. Deze brochure werd door de POD Maatschappelijke Integratie opgesteld. Het doel van deze brochure is om de OCMW-dienstverlening dichter bij de mensen te brengen en om uit te leggen hoe een OCMW werkt.
 • Wat zijn de grote projecten in het algemeen beleidsprogramma 2013-2018? Een dienst die zorgt voor een eerste administratief onthaal van de begunstigden, behoud van een sterke dienst voor socioprofessionele inschakeling met de oprichting van een pool sociale economie, aanwerving van een bedrijvenprospector, opening van een tweede dagcentrum voor gepensioneerden en de bouw van woningen met  aangepaste diensten voor senioren. 
 • In de algemene beleidsnota 2018 wordt uitleg gegeven over de belangrijkste activiteiten van het OCMW in 2018 en over de financiële middelen die daarvoor voorzien zijn.
 • Elk jaar stelt het OCMW van Molenbeek een jaarverslag op. Hierin staan, dienst per dienst, de belangrijkste activiteiten die het OCMW uitgevoerd heeft gedurende dat jaar.
  • Het jaarverslag 2016 vermeldt onder andere: de renovatie van de feestzaal en de modernisering van de badkamers in de Residentie Arcadia, de opname van een RTBF-reportage over de maatschappelijk werkers bij het OCMW van Molenbeek, de organisatie van workshops rond huisvesting voor huurders die geholpen worden door het OCMW, de deelname van de teamverantwoordelijken aan informatiesessies rond diversiteit, de organisatie van een campagne rond respect.  
  • Bij de projecten en activiteiten die voorgesteld werden in het jaarverslag 2015 horen onder meer: de deelname van de Residentie Arcadia aan het samenwerkingsprotocol tussen politie en parket bij de verdwijning van demente senioren; het project Jobility met als doel om werkzoekenden een basiskennis Nederlands te geven; het project Miriam dat alleenstaande vrouwen met kinderen helpt om greep te krijgen op hun situatie. Het jaarverslag vermeldt ook de preventieve maatregelen die genomen werden om te anticiperen op de toestroom van personen die uitgesloten zijn van de werkloosheidsuitkeringen.
 • In overeenstemming met de ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen vindt u in volgende documenten de vereiste info voor het jaar 2017:
Sociale netwerken

Facebook LinkedIn

Waar moet ik zijn?

Hier vindt u het adres van uw sociale antenne

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by CIBG - Disclaimer