Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Documenten / programme-de-politique-generale-2013-2018 / Socioprofessionele inschakeling
Document acties

Socioprofessionele inschakeling

Na een periode van herstructurering zullen op het vlak van socioprofessionele inschakeling de instrumenten en methodes van de diensten verder worden ontwikkeld.

Een van de belangrijke activiteiten zal zijn om de relaties met privébedrijven nieuw leven in te blazen door een adequate prospectie uit te voeren via sociale netwerken (bijvoorbeeld: zoeken naar vacante betrekkingen van privébedrijven en de aandacht van deze bedrijven trekken via Facebookpagina’s of LinkedInprofielen).

Er zullen eveneens pistes moeten worden ontwikkeld om nieuwe overeenkomsten te sluiten in het kader van de knelpuntberoepen, in samenwerking met Actiris en de FOD Arbeid. Op die manier zal het zoeken naar werk meer in lijn liggen met de realiteit van de arbeidsmarkt. Over het algemeen zal het valideren van competenties een prioriteit blijven, omdat het zo belangrijk is voor de werkzoekenden.

Aangezien het beleid artikel 60§7 in stand wordt gehouden binnen de OCMW’s, zal er opnieuw in worden geïnvesteerd. Het aantal artikel 60§7-jobs zal tijdens het mandaat met 50 jobs per jaar worden verhoogd. Het beleid van artikel 60§7 ‘sociale economie’ zal worden behouden en zal naargelang de kwaliteit van de jobs worden toegepast, rekening houdend met de negen kwaliteitscriteria die sinds vorig jaar van kracht zijn. Jobcoaching zal in het kader van houding t.o.v. tewerkstelling algemeen worden toegepast. Er zal een tweeledig ontwikkelingsproject van nieuwe artikel 60§7-contracten worden opgestart. In de eerste plaats zal er worden gewerkt rond werkhoudingen binnen vzw’s en vervolgens zal er worden toegespitst op de werkervaringen binnen privébedrijven. Het Centrum zal eveneens de steun uitbreiden door artikel 60§7-deeltijdse jobs te koppelen aan opleidingen om het duaal leerlingstelsel te stimuleren.

Dit mandaat biedt ook de gelegenheid om een collectieve werkwijze op te nemen in de arbeidsdynamiek van de projectfacilitatoren (bijvoorbeeld een ontdekkingsstage van beroepen) en in het kader van de zoektocht naar werk (bijvoorbeeld een simulatie van sollicitatiegesprekken in groep).

Doordat de bevoegdheid inzake arbeid wordt geregionaliseerd, blijft het Centrum waakzaam voor de evoluties die zullen optreden.

Sociale netwerken

Facebook LinkedIn

Waar moet ik zijn?

Hier vindt u het adres van uw sociale antenne

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by CIBG - Disclaimer