Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Documenten / programme-de-politique-generale-2013-2018 / Preventie en bescherming op het werk
Document acties

Preventie en bescherming op het werk

De wet van 8 augustus 1996 over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en het algemeen reglement over de bescherming op het werk schrijven een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan voor die door een preventieadviseur moeten worden opgesteld.

Wat verstaan we onder globaal preventieplan en jaarlijks actieplan?

  • het globaal preventieplan is een geschreven document van het Dynamisch Systeem van Risicobeheer (DSRB) van uw bedrijf, dat werd opgesteld in samenspraak met de leden van de hiërarchische lijn en de (interne en/of externe) preventiedienst(en). Het globaal preventieplan is vijf jaar geldig en wordt elk jaar herzien. Het omvat hoofdzakelijk de wijze waarop de voortgang van de doelstellingen wordt geëvalueerd en waarop het globaal preventieplan aan gewijzigde omstandigheden zal aangepast worden;
  • het jaarlijks actieplan is het deel van het vijfjarenplan voor elk burgerlijk jaar afzonderlijk. Het bevat de resultaten van de risicoanalyse, de preventiemaatregelen die dienen te worden genomen, de verantwoordelijkheden van de betrokken personen, de doelstellingen die tijdens het jaar moeten worden bereikt en de voorziene acties om daarin te slagen. Het vermeldt hoe het plan zal worden aangepast in geval van een incident of ongeval, of als gevolg van een wijziging van de omstandigheden.

In overleg met de syndicaal afgevaardigden dient het globaal preventieplan van het Centrum als leidraad voor de komende jaren.

Het globaal preventieplan is gericht op:

  • risicobeheer, preventie van werkongevallen en brandveiligheid;
  • preventiemaatregelen betreffende de psychosociale belasting op het werk.

Het Centrum zal opleidingen blijven geven, hoofdzakelijk in eerste hulp en spoedgevallenzorg, en zal blijven waken over de gezondheid van de werknemers (verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 27/03/1998).

Sociale netwerken

Facebook LinkedIn

Waar moet ik zijn?

Hier vindt u het adres van uw sociale antenne

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by CIBG - Disclaimer