Persoonlijke hulpmiddelen
Document acties

Informatica

Informatica-infrastructuur voor het personeel en de gebruikers

Evaluatie van het sociaal beleid

Informatica-infrastructuur voor het personeel en de gebruikers

Het departement Informatica zal instaan voor het moderniseren en up-to-date houden van de informatica-infrastructuur die ter beschikking staat van de medewerkers en gebruikers van het Centrum. De projecten die tijdens het mandaat worden voorzien zijn vernieuwend en zullen inspelen op de nieuwe behoeften zoals telewerk, het elektronisch beheer van documenten, communicatie, enz.

De werkpunten zijn de volgende:

  • onze communicatie met de gebruikers verbeteren door het plaatsen van informatica-infrastructuur:
    Er wordt momenteel een prototype getest van een e-loket dat automatisch een attest uitreikt aan de gebruikers die een elektronische identiteitskaart hebben. Dergelijke systemen zullen in de loop van het mandaat worden ontwikkeld om de service en communicatie naar de gebruikers toe te verbeteren.
  • de ondernemingssoftware vervangen of verbeteren:
    De sociale software (CPAS2000) en de HR-software (GRH2002) vervullen niet alle behoeften van het Centrum op het vlak van functionaliteiten, gestuurde processen en volumes. Er worden momenteel studies over alternatieven uitgevoerd (tests over interne oplossingen, deelname aan werkgroepen die de leveranciers organiseren) die deze software gedurende het mandaat moeten vervangen of verbeteren. Bovendien moet er bij nieuwe projecten afgeleide software worden aangekocht (vb.: elektronisch beheer van documenten).
  • de informatica-infrastructuur van het OCMW doen evolueren en eenvormig maken:
    Om aan de huidige en toekomstige behoeften van het Centrum te beantwoorden, werd in 2011 een campagne voor de vernieuwing van het informaticapark gestart, om de computers van meer dan vijf jaar oud te vervangen en servers aan te kopen. Dit project zal worden voortgezet en aangevuld met het geleidelijk updaten van de verouderde netwerkinfrastructuur, van de huidige software aan het einde van de levensduur en van opslagapparaten.

Terugkeer naar het begin van de pagina

Evaluatie van het sociaal beleid

De financiële indicatoren zijn onvoldoende om het aantal zorgelijke situaties in te schatten: de onzekerheid over de toekomst en de factoren van instabiliteit zijn variabel, subjectief en niet direct meetbaar. Er is dus een aanpak nodig die rekening houdt met de aspecten die te maken hebben met verarming en met factoren van instabiliteit waarmee mensen in een kwetsbare situatie worden geconfronteerd (geen vast werk, een zwakke gezondheid, moeilijke toegang tot zorg, persoonlijke problemen, isolement, geen huisvesting, enz.).

De boordtabel, een maandelijkse barometer

De maandelijkse boordtabel van het departement Informatica is in dit opzicht een waardevol instrument om maandelijks het aantal mensen op te volgen dat een beroep heeft gedaan op de diensten van het OCMW. Naast de indicatoren over het aantal leefloondossiers geeft deze tabel ook een overzicht van de resultaten op het vlak van inschakeling, namelijk van het aantal personen opgenomen in het integratietraject, met een verdeling per fase van het traject. In de boordtabellen staan ook nog andere indicatoren over het beheer bij de sociale diensten van het OCMW, zoals het aantal bewoners in De Relais, de bezettingsgraad van Residentie Arcadia, enz.

De indicatoren zijn niet alleen een middel om de doeltreffendheid van het sociaal beleid te evalueren en te weten te komen wat er werkt en wat niet, maar ze bieden ook de mogelijkheid om een adequate oplossing te bieden indien nodig.

Sociologische analyse

Buiten deze boordtabel wordt en zal een sociologische analyse van de in- en uitstroom van de hulpaanvragers worden uitgevoerd door een statistica die hoofdzakelijk rond de gegevens van het departement Maatschappelijk Welzijn werkt. Deze analyse verschaft een bijkomende indicator om de impact van het sociaal en inschakelingsbeleid te meten en toont ons bijvoorbeeld de reden voor de stopzetting van de bijstand (ondertekening van een arbeidsovereenkomst, verhuis, enz.), het opleidingsniveau van de gebruikers, enz.

Terugkeer naar het begin van de pagina

Sociale netwerken

Facebook LinkedIn

Waar moet ik zijn?

Hier vindt u het adres van uw sociale antenne

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by CIBG - Disclaimer