Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Documenten / programme-de-politique-generale-2013-2018 / Human resources
Document acties

Human resources

Inleiding

Aanwerving

Onthaal van nieuwe medewerkers

Interne mobiliteit

Veilige overdracht van kennis (als voorbereiding op een strategische personeelsplanning – SPP)

Opleiding

Administratieve vereenvoudiging en geïntegreerd HR-beheer

Inleiding

Tijdens het mandaat zal het HR-beleid van het Centrum de verschillende diensten van het OCMW blijven ondersteunen om de doeltreffendheid ervan te verhogen dankzij een doorgedreven professionalisme van het personeel. De afdeling Human Resources zal aan een dynamisch beleid werken, met nieuwe projecten zoals geïntegreerde software, werken aan het imago van het OCMW als werkgever, studie over telewerk, enz., en aan een verbetering van bestaande procedures zoals aanwerving via sociale media, herzien van de evaluatieprocedure, strategische personeelsplanning, enz.

De bedoeling van de projecten is bijdragen tot een betere integratie en erkenning van het personeel en een verbetering van het welzijn op het werk.

Aanwerving

Het OCMW als werkgever - een imago van een dynamische, vernieuwende en toegankelijke werkgever dat zich vertaalt door:

 • een actieve aanwezigheid op internet en sociale netwerken: publicatie van vacante jobs, getuigenissen van medewerkers van het OCMW, enz.;
 • regelmatige jobdagen om toekomstige medewerkers aan te werven;
 • communicatie over het HR-beleid en de waarden van het OCMW (flash info creëren).

Het gebruik van tools voor een strategische personeelsplanning, die op regionaal niveau worden ontwikkeld, voor de aanwerving en evaluatie:

 • functiebeschrijvingen bijwerken door de technische competenties aan te passen en gedragscompetenties toe te voegen;
 • functiebeschrijving – selectiecriteria bij aanwervingen – evaluatiecriteria voor personeel dichter met elkaar in verband brengen (nieuw schema ontwikkelen);
 • middelen aanreiken opdat de verantwoordelijken de competenties objectief kunnen evalueren bij aanwervingen en evaluaties (opleiding over de STAR-methode voor teamverantwoordelijken);
 • aanwervingstests ontwikkelen om de sleutelcompetenties te evalueren;
 • een stelselmatig sollicitatiegesprek uitwerken. Het gesprek dient om te evalueren of de waarden van de kandidaten beantwoorden aan de algemene waarden van het OCMW.

Onthaal van nieuwe medewerkers

 • het specifieke integratietraject ontwikkelen: systematisch basisopleidingen organiseren voor nieuwe medewerkers;
 • het peterschaps-/mentorproject ontwikkelen: de verantwoordelijken en collega’s die een nieuwe medewerker ontvangen ondersteunen en begeleiden;
 • de opvolging van nieuwe medewerkers verbeteren door ontmoetingsmomenten in te bouwen: hun vragen over de werking van het centrum beantwoorden enz.

Interne mobiliteit

Deze belangrijke factor voor professionele ontwikkeling zal aangemoedigd worden door het opstellen van een mobiliteitshandvest.

Veilige overdracht van kennis (als voorbereiding op een strategische personeelsplanning – SPP)

 • de evoluties van de leeftijdspiramide in de diensten begrijpen, alsook de risico’s die ermee gepaard gaan;
 • het verlies van kennis vermijden dat gepaard gaat met medewerkers die vertrekken, in het bijzonder bij pensioen;
 • een nauwere samenwerking met de ICT-dienst en de kwaliteitsdienst om de beschrijvingen van de procedures en het informatiebeheer (documentatiebeheer) op te voeren.

Opleiding

 • studie over de mogelijkheden om e-learning modules te ontwikkelen, zodat de medewerkers hun technische kennis in de belangrijkste domeinen zelf kunnen evalueren (vb.: de wet van 1965, 2002, enz.);
 • specifieke opleidingen die aan de individuele behoeften van de medewerkers en de diensten voldoen, zullen verder worden ontwikkeld;
 • het gevoel bij collega’s versterken van bij een dynamische entiteit te horen die op de toekomst is gericht, door HR-evenementen te organiseren en de interne HR-communicatie te verbeteren;
 • nauwer samenwerken met de SPI voor de organisatie en opvolging van de opleidingen voor de artikel 60-werknemers van het OCMW.

Administratieve vereenvoudiging en geïntegreerd HR-beheer

 • nieuwe HR-software ‘E-RH’: studie, ontwikkeling en gebruik;
 • geïntegreerde software die een algemeen beeld geeft van de carrière van een medewerker → dynamischer beheer dat aan iedereen is aangepast, proactief beheer van de opleidingen, mobiliteit, competentiebeheer, enz.;
 • indicatoren ontwikkelen en verfijnen voor een doeltreffender personeelsbeleid (absenteïsme, turnover, enz.);
 • studie uitvoeren over de concrete mogelijkheden van telewerk (verbetering van de werkomstandigheden, beperking van de verplaatsingen en optimalisatie van de beschikbare werkruimte).
Sociale netwerken

Facebook LinkedIn

Waar moet ik zijn?

Hier vindt u het adres van uw sociale antenne

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by CIBG - Disclaimer