Persoonlijke hulpmiddelen
Document acties

Communicatie

De komende jaren wil het OCMW zich buigen over twee grote communicatiepijlers.

Het Centrum wil ten eerste aan zijn imago werken door zijn zichtbaarheid naar buiten toe te verhogen.

Enerzijds is het de bedoeling om een samenhangende en moderne visuele identiteit te ontwikkelen, naast het bestaande logo, via de verschillende communicatiehulpmiddelen en -kanalen. Bovendien zullen de papieren publicaties worden verbeterd door de kwaliteit van de brochures, flyers en uitnodigingen te verhogen. Er zullen tegelijk regelmatig berichten worden gepubliceerd op sociale media om de bestaande kanalen te stimuleren en ons imago een modernere look aan te meten. In dit kader zullen ook andere communicatiemiddelen worden bestudeerd om het imago van het Centrum te verbeteren, en te proberen de vooroordelen weg te werken.

Ten tweede wil het OCMW meer betrokkenheid creëren bij zijn activiteiten, zowel van buitenaf als van binnenuit.

Het is soms moeilijk om een deel van het publiek van het OCMW via de bestaande communicatiekanalen te bereiken en te betrekken. Om de communicatie naar de begunstigden toe te verbeteren, zal het Centrum de mogelijkheid onderzoeken om aanvullende communicatiekanalen te ontwikkelen, die vooral op het visuele en het verbale zijn gericht.

Op intern vlak zal een moderner en interactiever intranet de personeelsleden meer betrekken bij de opdrachten en activiteiten van het Centrum.

Sociale netwerken

Facebook LinkedIn

Waar moet ik zijn?

Hier vindt u het adres van uw sociale antenne

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by CIBG - Disclaimer