Persoonlijke hulpmiddelen
Document acties

Burgerzaken

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, een noodzaak

Onthaal van de gebruikers

Cel Gegevens Gebruikers

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, een noodzaak

Het OCMW is als speler van de sociale zekerheid verbonden met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) voor het beheer van het recht op maatschappelijke integratie. De KSZ is een essentieel onderdeel in het beheer van de administratieve en financiële interacties tussen de federale overheid en het OCMW.

Bovendien wordt het OCMW hierbij betrokken door het Actieplan tegen sociale fraude van de federale regering. Het komt met sociale fraude in aanraking en moet elke vorm van rechtsmisbruik bestrijden.

De KSZ werkt aan de uitwisseling van belangrijke informatie voor de maatschappelijk werker en administratief medewerker:

 • het sociaal onderzoek dat de staat van behoefte van de aanvrager bepaalt;
 • de administratieve vereenvoudiging, zoals het elektronisch opsturen van het formulier inzake het leefloon en equivalent leefloon;
 • de toekenning van de afgeleide sociale rechten;
 • de bestrijding van sociale fraude door de gegevens van diverse sociale zekerheidsorganisaties en andere te combineren om de betalingen te rechtvaardigen.

De informatie die op die manier wordt verkregen, wordt via gestructureerde berichten overgebracht en kan dan behandeld worden door de toepassingen van het OCMW.

In de toekomst zal het OCMW niet alleen de gegevens met betrekking tot de beslissingen van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen gebruiken, maar ook de gegevens van de gehandicaptensector, de gegevens die op de medische kaart staan en informatie over de periodes van werkonbekwaamheid.

Onthaal van de gebruikers

De werkpunten van de dienst Onthaal voor het mandaat zijn:

 • de inwoner een betere ontvangst aanbieden;
 • de communicatie met de gebruiker verbeteren;
 • de coördinatie met de andere diensten verbeteren;
 • de preventie van agressief gedrag bij gebruikers verbeteren;
 • de kwaliteit van het opleidingsaanbod voor het onthaalpersoneel verbeteren.

Cel Gegevens Gebruikers

De werkpunten van de cel Gegevens Gebruikers voor het mandaat zijn:

 • de administratieve dossiers van de gebruikers vereenvoudigen en centraliseren;
 • een eerste administratief gesprek voeren om de sociaal assistenten te ontlasten van de administratieve taken, om de gebruiker te informeren over zijn rechten en plichten en over het feit dat gegevens van de KSZ worden gebruikt om zijn dossier bij te werken;
 • het gegevensverkeer van de KSZ behandelen, de dossiers systematisch updaten en een betere controle uitvoeren op de administratieve geldigheid van de hulp die de gebruiker krijgt;
 • sociale fraude bestrijden;
 • het privéleven van de gebruiker respecteren;
 • een systeem creëren dat de gebruiker toegang geeft tot zijn sociaal dossier.
Sociale netwerken

Facebook LinkedIn

Waar moet ik zijn?

Hier vindt u het adres van uw sociale antenne

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by CIBG - Disclaimer