Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home / Documenten / programme-de-politique-generale-2013-2018 / Algemene beschouwingen
Document acties

Algemene beschouwingen

Iedereen heeft recht op maatschappelijke hulp. Dankzij dit soort hulp kan iedere persoon een menswaardig bestaan leiden. Het OCMW verleent deze hulp, zowel op individueel als collectief vlak, onder verscheidene vormen en speelt een belangrijke rol in de strijd tegen armoede. Aangezien er meer en meer mensen op sociaal vlak worden uitgesloten, maken de OCMW’s een belangrijk deel uit van het lokaal sociaal beleid.

We moeten vaststellen dat de actiedomeinen van de OCMW’s zeer uiteenlopend zijn. Het gaat hierbij vooral om de uitkering van het leefloon en van het equivalent leefloon, de toegang tot de gezondheidszorg, het traject van maatschappelijke integratie op de arbeidsmarkt door middel van alfabetisering en het vastleggen van een bepaald doel, vorming en opleiding in al zijn vormen om uiteindelijk actief op zoek te gaan naar werk.

Een van de pijlers van het activeringsbeleid is de individuele begeleiding van jongeren (18-25 jaar, verplichte opdracht van het OCMW). Het bestuur van het OCMW is ervan overtuigd dat het behalen van een diploma of getuigschrift van een aanvullende kwalificatie de beste springplank is naar werk. Het OCMW zal studentenkoten bouwen in de omgeving van de Relais, het onthaaltehuis beheerd door het Centrum, zodat jongeren een zelfstandig en menswaardig bestaan kunnen leiden. Deze kamers zijn bedoeld voor jongeren die door het OCMW worden opgevolgd in het kader van een maatschappelijk integratietraject. Het Centrum wil een actief beleid ontwikkelen om de werkzoekenden aan een arbeidscontract te helpen, voornamelijk

  • door een bedrijfsprospector aan te werven, een netwerk uit te bouwen tussen OCMW’s, verenigingen, projecten van sociale economie en privébedrijven, wat op termijn zal leiden tot duurzame en kwalitatieve jobs;
  • door relaties aan te gaan met de Brusselse bedrijfscentra en Actiris en door zijn gebruikers opnieuw te mobiliseren.

Daarnaast wil het OCMW gedurende deze legislatuur het inschakelingsbeleid via artikel 60§7 ontwikkelen (het aan werk helpen van een gebruiker die een leefloon of equivalent leefloon ontvangt) en projecten van sociale economie ontwikkelen. Het OCMW zal competenties blijven valideren, waardoor zowel competenties in een professioneel als extraprofessioneel kader kunnen worden erkend.

De werknemers van het OCMW staan voortdurend in contact met de gebruikers, of het nu gaat om maatschappelijk werkers, stewards, personeel van het onthaal, verplegend personeel in het rusthuis, personeel van de dienst thuishulp, personeel dat maaltijden aan huis levert en zelfs administratief personeel. Deze medewerkers zullen opleidingen kunnen volgen die door professionelen worden geleid. Het Centrum wil eveneens zijn dynamische HR-beleid blijven ontwikkelen door te werken aan de kwaliteit van professionalisme, communicatie, interactie en coördinatie ten gunste van kansarmen.

Gezien de complexiteit van de sociale aanvragen, kan het OCMW niet alleen handelen. Het werk moet worden gecoördineerd en geïntegreerd en over de hele gemeente worden uitgevoerd. Om netwerken met de externe partners te stimuleren, zullen sociale coördinaties door het OCMW worden opgericht op het vlak van gezondheid, alfabetisering en individuele maatschappelijke hulp. De publieke partners en partners uit het verenigingsleven zullen bij het netwerken worden betrokken. Het OCMW zal eveneens samenwerken met de dienst Huisvesting van de gemeente en zal het Sociaal Verhuurkantoor MAIS blijven ondersteunen. Er zal worden gestreefd naar samenwerking met de gemeente vooral op het gebied van overheidsopdrachten.

Door de lagere koopkracht van gezinnen, de huurkosten en andere financiële moeilijkheden geraken gezinnen vaak in de schulden. Hiervoor moet een grondige analyse worden gemaakt van de juridische en sociale situatie van de mensen die schulden hebben. Aangezien het aantal dossiers blijft toenemen, ziet de dienst Schuldbeheer en -bemiddeling zich genoodzaakt om wachtlijsten op te stellen.

Laten we bovendien de ouderen van onze gemeente niet vergeten waar het OCMW voor zorgt: voor valide personen door ze thuis te laten wonen (familiehulp, huishoudhulp, ontmoetingscentra en warme maaltijden) zowel als via alternatieve vormen van wonen (kangoeroewoningen en in de toekomst residentieflats en serviceflats), voor mindervaliden via opname in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, dagcentra en solidaire woningen. Er zullen drie rondes van leveringen van maaltijden aan huis plaatsvinden om meer mensen te bereiken en de cafetaria van de Residentie Arcadia zal toegankelijk zijn voor de buurtbewoners om er te lunchen.

Het feit dat bijna een derde van de bewoners van Residentie Arcadia ouderen zijn die nog zelfstandig zijn (Katz-schaal), wijst op een gebrek aan diversificatie van dienstverlening aan ouderen. Enerzijds is er het regionaal probleem van huisvesting in Brussel, en anderzijds is er in het verleden veel te weinig geïnvesteerd in alternatieve woonvormen voor senioren. Met uitzondering van de kangoeroewoningen is er momenteel geen enkele vorm van residentieflats of serviceflats voorzien (cf. Andromeda in Sint-Lambrechts-Woluwe). Het bestuur van het OCMW zal de mogelijkheden hieromtrent onderzoeken en belooft om voldoende woningen voor senioren te laten voorzien. Tot slot zal er minstens één ontmoetingscentrum worden voorzien door het OCMW, namelijk in de wijk Hertogin.

Sociale netwerken

Facebook LinkedIn

Waar moet ik zijn?

Hier vindt u het adres van uw sociale antenne

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by CIBG - Disclaimer