Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home
Document acties

Welkom op de website van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

 

Het gaat goed met onze residenten: een dikke merci aan onze personeelsleden! 

Op 9 maart namen wij in overleg met onze coördinerend geneesheer de moeilijke maar o zo noodzakelijke beslissing om alle bezoek van buitenaf aan de Residentie Arcadia, het rust- en verzorgingstehuis van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek, te verbieden. Al voor een algemeen verbod werd opgelegd aan alle Belgische rusthuizen vonden wij het hoogstnoodzakelijk om deze beperkingsmaatregel zo snel mogelijk in te voeren om de gezondheid van onze residenten te beschermen. 

Deze voorzorgsmaatregel mocht dan wel voorbarig lijken, maar samen met andere strenge hygiëne- en beschermingsmaatregelen voor ons personeel, lijken de maatregelen vruchten af te werpen: we hebben het geluk om tot op de dag van vandaag gespaard te zijn gebleven van het coronavirus covid-19.   

In deze nooit geziene en moeilijke omstandigheden blijven onze medewerkers in de frontlinie staan en voeren zij de taken op een onberispelijke manier uit. Dag na dag geven onze mensen op meer dan één manier blijk van ongelooflijke moed en toewijding. Alle personeelsleden van het rusthuis blijven zich onverdroten inzetten voor onze bewoners. Ze volgen hun gezondheidstoestand nauwgezet op en omringen hen zo goed mogelijk in deze moeilijke periode van afzondering.  

In naam van de directie van het OCMW en van de Raad voor maatschappelijk welzijn drukken wij onze diepe dankbaarheid uit aan al ons personeel: de verpleegkundigen, het verzorgend personeel, onze mensen die in de hoteldiensten werken, de onderhoudsploeg, de keukenploeg, onze medewerkers in de wasserij, in de logistieke, administratieve en sociale diensten, de onthaalmedewerkers en de directie. In normale tijden vormt ieder van hen al een essentiële schakel in de gezondheid en het welzijn van onze residenten… In deze tijden van epidemie is hun bijdrage meer dan ooit van levensbelang.   

Wij bedanken ook alle families voor hun vertrouwen en begrip in deze situatie en dit ondanks het verdriet dat dit met zich meebrengt omdat zij hun geliefden lange tijd niet kunnen bezoeken.

Elke dag zonder zieken is een overwinning, ook al is er nog niks gewonnen. We verslappen onze inspanningen niet, integendeel: we blijven uiterst waakzaam! 
We zullen alle noodzakelijke maatregelen blijven nemen om onze bewoners en ons personeel te beschermen. 

Gérardine Bastin en Didier Rozen
Voorzitster en tijdelijk Secretaris-Generaal van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek

 

CORONAVIRUS

 

Omwille van de coronacrisis, en in navolging van de maatregelen opgelegd door de federale regering, heeft het OCMW volgende maatregelen genomen:
 

 • alle antennes en het hoofdkantoor zijn voor onbepaalde tijd gesloten voor het publiek

 • u kunt contact opnemen met het OCMW:
  - per telefoon: 02/412.47.70
  - per e-mailvdpeereboom.1080@publilink.be
  - per post: OCMW Sint-Jans-Molenbeek , A. Vandenpeereboomstraat 14, 1080 Brussel

 • onze maatschappelijk werkers doen geen huisbezoeken
   

Bedankt voor uw begrip.

 

Informatie voor het publiek: website over het coronavirus COVID-19

 

Alle informatie over het coronavirus kan u terugvinden op de website van de Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. U vindt daar onder andere een antwoord op de meest gestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl 
 

U kunt de FOD Volksgezondheid ook bereiken via:

 

Coronavirus COVID-19: bezoek verboden

 

Om onze bewoners te beschermen, die een risicogroep vormen voor COVID-19-infecties, is bezoek aan de Residentie Arcadia sinds 9 maart verboden. We zijn ons bewust van de moeilijke situatie die dit met zich meebrengt voor de bewoners en hun naasten en we moedigen het houden van telefoongesprekken en het schrijven van brieven sterk aan.

We stellen de families gerust dat we alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen op het gebied van hygiëne en preventie. We blijven uiterst alert wat de evolutie van het virus betreft en we zullen niet nalaten de families op de hoogte te houden.

Bedankt voor uw begrip.  

 

 

 

 

© OCMW van Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeereboomstraat 14 - 1080 Brussel
Tel.: 02/412.53.11 - E-mail: cpas.ocmw.1080@molenbeek.irisnet.be

Created and hosted by CIBG - Disclaimer